Jak začít podnikat jako nehtařka? Co musítě vědět, než se rozhodnete podnikat v oborech pedikúra a manikúra?

Kategorie: Pro odborníky

Mojekrasa

Pro modeláž nehtů a poskytování pedikérských nebo manikérských služeb potřebujete spoustu věcí zařídit a splnit spoustu podmínek. Jaké to jsou? Jak začít podnikat jako pedikérka či manikérka?

Živnostenské oprávnění

Nejprve je třeba získat živnostenské oprávnění. Podmínky živnostenského podnikání upravuje Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb., který definuje živnosti koncesované a ohlašovací, které jsou řemeslné, vázané či volné. Obsah jednotlivých řemeslných živností je uveden v Nařízení vlády č. 278/2008 Sb. – Nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností. Modeláž nehtů a poskytování pedikérských nebo manikérských služeb patří mezi řemeslné živnosti ohlašovací, které vyžadují příslušné odborné vzdělání v daném nebo příbuzném oboru. Pedikúra v mnohých případech zahrnuje i léčebnou variantu.

POZOR U starších rekvalifikačních kurzů se nedělala kvalifikační zkouška a byl nutný garant na dobu 1 roku. U nových rekvalifikačních kurzů se již skládá kvalifikační zkouška a garant nově není nutný.

Co je obsahem činnosti řemeslné ohlašovací živnosti Pedikúra, manikúra

• Péče o nohy a ruce, změkčování kůže a upravování, lakování, střihání, broušení a modeláž nehtů.

• Nanášení masek a masáže rukou včetně předloktí, provádění speciálních koupelí nohou a rukou.

• Masáže chodidel a nártů s výjimkou specifických masáží, jako jsou masáže tlakové, lymfatické a podobné techniky.

• Speciální úkony při péči o nehty a pokožku – uvolňování zarostlých nehtů, obrušování ztvrdlé kůže pat a nehtů.

• Můžete provádět i depilace.

• Odborné poradenství.

Podmínky pro získání oprávnění

• Věk minimálně 18 let

• Způsobilost k právním úkonům

• Bezúhonnost

• Odborná způsobilost

• Daňová bezdlužnost v oblasti podnikání, bezdlužnost vůči správě sociálního zabezpečení a vůči zdravotní pojišťovně

Potřebné doklady

• Průkaz totožnosti

• Výpis z rejstříku trestů (úřad si jej může vyžádat i sám)

• Potvrzení, že nejsou evidovány daňové nedoplatky z podnikání, na platbě pojistného sociálního zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

• Doklad o zaplacení správního poplatku 1 000 Kč za vydání živnostenského listu a v případě ohlašování další živnosti 500 Kč, při podání přes kontaktní místo platíte ještě dalších 50 Kč

Kde získat živnostenské oprávnění

O živnostenské oprávnění lze požádat živnostenský úřad i Centrální registrační místo – CRM či Jednotné kontaktní místo – JKM, kde vyřídíte i ohlášení pro sociální a zdravotní pojišťovnu a FÚ. Využít lze i Czech POINT nebo žádat elektronicky přes informační systém Registru živnostenského podnikání. Jednotný registrační formulář stáhnete na webu Ministerstva průmyslu a obchodu.

Forma podnikání

Podnikat můžete na ŽL jako OSVČ na hlavní či vedlejší činnost, založit s.r.o. či a.s.. Pokud si chcete pořídit pedikérské či manikérské studio je nejlepší provozovat jako společnost, což je popsáno v článku „Jak začít podnikat jako kosmetička“.

Potřebné úřady

Při zřizování salonu musíte písemně požádat o změnu užívání stávajících prostor na Krajské hygienické stanici – KHS s projektovou dokumentací s popisem vybavení salonu, řešení osvětlení, větrání, vytápění, dodávky elektřiny, kanalizace, vody, úpravy podlah, WC, umyvadla a dřezu. Je třeba požádat o vyjádření stavební úřad, hasiče i dodavatele energie a studio zkolaudovat. Na KHS doložíte provozní řád s informacemi o úklidu, hygieně zaměstnanců i sterilizaci nástrojů. Je také třeba uzavřít smlouvu na likvidaci infekčního a nebezpečného odpadu.

Pokud si netroufáte otevřít salon sami, můžete se v některém z kosmetických salonů zaměstnat nebo využít pronájem místa v salonu, kde se dá pronajmout místnost nebo třeba kosmetické lehátko. Využít můžete aktuální inzerci pro salony krásy na našem webu nebp skupinu Inzerce pro salony krásy na Facebooku.

Komentáře