Jak začít podnikat jako kosmetička? Co čekat, když plánujete otevřít vlastní kosmetický salon?

Kategorie: Pro odborníky

Mojekrasa

Kosmetika je estetický obor, který vyžaduje příslušné odborné vzdělání nebo odbornou rekvalifikaci. Co vás čeká při zřizování vlastního kosmetického salonu?

Kosmetika je estetický obor, který vyžaduje příslušné odborné vzdělání nebo odbornou rekvalifikaci. Co všechno musíte podstoupit, abyste si mohli zřídit vlastní kosmetický salon?

Nejprve je třeba získat živnostenské oprávnění. Podmínky živnostenského podnikání upravuje Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb., který definuje živnosti koncesované a ohlašovací, které jsou řemeslné, vázané či volné. Řemeslné živnosti vyžadují příslušné odborné vzdělání v daném či příbuzném oboru. Jejich obsah je uveden v Nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností č. 278/2008 Sb. Kosmetika spadá do činností řemeslných a ohlašovacích.

Kosmetické služby

Obsahem činnosti řemeslné ohlašovací živnosti s názvem Kosmetické služby je:

• Aplikace pěstících kosmetických přípravků pro péči o kůži pro zlepšení a udržování vzhledu a zpomalení příznaků stárnutí vyjma masérských postupů.

• Zdobení kůže těla včetně líčení, zdobení speciálními tužkami a barvami dočasně barvícími povrch kůže, tedy dekorativní kosmetika.

• Aplikace masek a nezahřívajících zábalů, konečná úprava, líčení, barvení řas a obočí, úprava obočí, lepení řas, depilace a epilace.

• Kosmetická masáž v oblasti obličeje, krku a dekoltu bez masáže oční bulvy přes oční víčko.

K výkonu kosmetických služeb se používají kosmetické přípravky, přístroje, postupy a technologie, jako je diagnostika pleti, napářka, povrchové čištění pleti, peeling, odstraňování komedonů a mílií nekrvavou cestou.

Nesmí se provádět ošetřování sliznic, manipulovat s mateřskými znaménky, porušovat integrita kůže vpravováním cizorodých látek, manikúra, pedikúra a masérské služby.

V rámci živnosti lze provádět poradenské služby, včetně barevné typologie, líčení pro modeling, foto, film, televizi, divadlo a vyhodnocování kosmetických přípravků.

Je třeba si uvědomit, že jiné oprávnění je třeba pro:

• Kosmetické služby

Holičství, kadeřnictví

Pedikúra, manikúra

• Masérské, rekondiční a regenerační služby

• Lázeňství a balneotechnika

• Činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže (pro permanentní make-up a tetování)

Kde ohlásit řemeslnou činnost

Řemeslnou živnost lze ohlásit na kterémkoli živnostenském úřadě, přes kontaktní místa veřejné správy Czech Point nebo elektronicky přes informační systém Registru živnostenského podnikání. Jednotný registrační formulář je ke stažení na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu. Podnikat můžete na Živnostenský list, založit s.r.o. či a.s.

Podmínky pro získání oprávnění

• Věk minimálně 18 let

• Způsobilost k právním úkonům

• Bezúhonnost

• Odborná způsobilost

• Daňová bezdlužnost v oblasti podnikání, bezdlužnost vůči správě sociálního zabezpečení a vůči zdravotní pojišťovně

Potřebné doklady

• Průkaz totožnosti

• Výpis z rejstříku trestů (úřad si jej může vyžádat i sám)

• Potvrzení, že nejsou evidovány daňové nedoplatky z podnikání, na platbě pojistného sociálního zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

• Doklad o zaplacení správního poplatku 1 000 Kč za vydání živnostenského listu a v případě ohlašování další živnosti 500 Kč

• Doklad o odborné způsobilosti, např. Výuční list v oboru nebo doklad o rekvalifikaci, doklad o vykonání tříleté praxe nebo doklad o vykonání šestileté praxe v oboru

POZOR U starších rekvalifikačních kurzů se nedělala kvalifikační zkouška a byl nutný garant na dobu 1 roku. U nových rekvalifikačních kurzů se již skládá kvalifikační zkouška a garant nově není nutný. Hledáte garanta?

Kde získat potřebné vzdělání

• Studium na střední škole

• Akreditované rekvalifikační a profesní kurzy

• Kurzy pro beauty profesionály, stylisty a vizážisty

Ceny kurzů pro různé odbory

• Kosmetička nebo Kadeřnice od 22 000 Kč

• Manikúra a pedikúra od 14 000 Kč

• Permanentní make-up od 35 000 Kč

Založení společnosti s ručením omezeným

• Zakladatelská listina či společenská smlouva s.r.o. formou notářského zápisu

• Zajištění sídla společnosti s ručením omezeným a ostatních dokumentů

• Vyřízení živnosti s.r.o. formou ohlášení řemeslné živnosti

• Složení základního kapitálu s.r.o.

• Podání návrhu do OR na zápis s.r.o.

• Zápis společnosti s ručením omezeným do OR

• Registrace s.r.o. na finančním úřadě a orgánu ČSSZ

• Převod speciálního bankovního účtu na účet běžný

Založení akciové společnosti

• Obchodní firma – název a.s – kontrola na justice.cz zda není zaměnitelný

• Sídlo akciové společnosti

• Předmět podnikání a.s. formou ohlášení řemeslné živnosti

• Akcionáři, počet nabývaných akcií

• Registrace a.s. k DPH

• Základní kapitál akciové společnosti

Potřebné úřady

Při zřizování salonu musíte na Krajské hygienické stanici – KHS s projektovou dokumentací písemně požádat o změnu užívání stávajících prostor. Součástí PD je vybavení salonu a jeho řešení, včetně osvětlení, větrání, vytápění, dodávky vody, kanalizace, úpravy podlah, WC, umyvadla a dřezu. Musíte požádat o vyjádření stavební úřad, hasiče, OZO i dodavatele energie a studio zkolaudovat. Na KHS doložíte provozní řád s informacemi o úklidu, hygieně zaměstnanců i sterilizaci nástrojů. Pak uzavřete smlouvu na likvidaci infekčního a nebezpečného odpadu.

Pokud si netroufáte otevřít salon sami, můžete se v některém z kosmetických salonů zaměstnat nebo využít pronájem místa v salonu, kde se dá pronajmout místnost nebo třeba kosmetické lehátko či kadeřnické křeslo. Využít můžete aktuální inzerci pro salony krásy na webu nebo na stránce Inzerce pro salony krásy na FB.

Mohlo by vás zajímat

Komentáře